Гвардійська громада

Хмельницька область, Хмельницький район

Інформаційна картка

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

КЗ «Центр надання соціальних послуг

Гвардійської сільської ради»

с.Гвардійське,вул.Соборна,46

електронна поштаcnspgvardsr@ukr.net

прийомні години:

Понеділок-Четвер

8.00-12.00/12.45-17.00

П’ятниця – 8.00-12.00/12.45 – 15.45

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної послуги

ДОГЛЯД ВДОМА

Зміст соціальної послуги

Заходи, що проводяться за місцем проживання (вдома) отримувача соціальної послуги протягом робочого дня надавача соціальної послуги і полягають у наданні допомоги в самообслуговуванні особам, які частково або повністю втратили/не набули здатності до самообслуговування.

Форма надання соціальної послуги

Денна

Термін надання соціальної послуги

Може надаватись постійно (для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з фізичними та/або сенсорними порушеннями III групи рухової активності - 1-2 рази на тиждень (за необхідності), IV групи рухової активності (5 ступінь індивідуальної потреби) - 2 рази на тиждень, IV групи рухової активності (6, 7 ступені індивідуальної потреби) - 3 рази на тиждень; V групи рухової активності - 5 разів на тиждень, для осіб з інвалідністю І групи підгрупи А - 6-7 разів на тиждень (за потреби)), для осіб з когнітивними розладами при базовому рівні (від 112 до 142 балів) - потреба у відвідуванні становить 5 разів на тиждень, при задовільному рівні (від 143 до 244 балів) - 4-3 рази на тиждень, при доброму рівні (від 245 до 314 балів) - 3-2 рази на тиждень; при відмінному рівні (від 315 до 345 балів) - 1 раз на тиждень; періодично (2 рази на місяць для осіб з когнітивними розладами, для осіб з інвалідністю з психічними та поведінковими розладами - 2-4 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період), для дітей з інвалідністю віком від трьох до 18 років при ступені індивідуальних потреб дитини «періодичний догляд» - 2 рази на тиждень; «постійний догляд» - 4-3 рази на тиждень; «інтенсивний догляд» - 5 разів на тиждень.

Кількість разів надання соціальної послуги догляду вдома може зменшуватись за бажанням (ініціативою) отримувача соціальної послуги.

Соціальна послуга може надаватись постійно або тимчасово (протягом визначеного у договорі періоду).

Строки надання соціальної послуги узгоджуються з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником з урахуванням визначеного ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

Соціальні групи

Особа/ сім’я, яка належить до вразливих груп населення та/або перебуває у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я тощо.

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно /за рахунок отримування соціальних послуг( згідно розрахунку середньомісячного сукупного доходу )

 

Документи, потрібні для отримання послуги

  1. Письмова заява особи, законного представника.
  2. Медичний висновок;
  3. Копія паспорта та ІПН
  4. Копія МСЕК( за наявності інвалідності) / пенсійного посвідчення;
  5. Довідка про доходи

 

 

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

- Державний стандарт соціальної послуги догляду вдома, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від  13.11.2013 р. № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома» (зі змінами внесеними Наказом Мінсоцполітики від 16.06.2021 р. №335);

- Положення про КЗ «Центр надання соціальних послуг Гвардійської сільської ради».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Відсутність потреби у соціальній послузі за результатами оцінювання потреб особи;

Потенційному отримувачу може бути відмовлено у наданні соціальної послуги в разі наявності у нього відповідно до медичного висновку про стан здоров’я особи, яка потребує надання соціальних послуг медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ. Рішення про надання соціальної послуги приймається після усунення таких протипоказань.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

 

КЗ «Центр надання соціальних послуг

Гвардійської сільської ради»

с.Гвардійське,вул.Соборна,46

електронна поштаcnspgvardsr@ukr.net

прийомні години:

Понеділок-Четвер

8.00-12.00/12.45-17.00

П’ятниця – 8.00-12.00/12.45 – 15.45

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної послуги

СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ (ОСІБ), ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Зміст соціальної послуги

Комплекс заходів, що передбачає оцінку потреб, визначення шляхів вирішення основних проблем, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з метою моніторингу виконання поставлених завдань, сприяння у отриманні інших послуг, допомогу в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними, навчання та розвиток навичок, спрямованих на подолання чи мінімізацію складних життєвих обставин.

Форма надання соціальної послуги

Денна за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги або в приміщенні суб’єкта, що надає соціальні послуги; поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг.

Термін надання соціальної послуги

Не більше ніж шість місяців з дня прийняття рішення про надання такої послуги. У разі складного випадку тривалість надання соціальної послуги може бути продовжено до одного року.

Соціальні групи

Сім’я (особа), яка перебуває у складних життєвих обставинах і не може самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив таких обставин.

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги

---

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

- Державний стандарт  соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинахзатверджений наказом Міністерства соціальної політики України від  31.03.2016 № 318 «Про соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»;

- Положення про КЗ «Центр надання соціальних послуг Гвардійської сільської ради».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Відсутні

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

КЗ «Центр надання соціальних послуг

Гвардійської сільської ради»

с.Гвардійське,вул.Соборна,46

електронна пошта: cnspgvardsr@ukr.net

прийомні години:

Понеділок-Четвер

8.00-12.00/12.45-17.00

П’ятниця – 8.00-12.00/12.45 – 15.45

Назва соціальної послуги

КОНСУЛЬТУВАННЯ

Зміст соціальної послуги

Комплекс заходів, що здійснюються протягом строку, необхідного для виходу зі складної життєвої ситуації та адаптації особи, сім’ї до нових умов соціального середовища, спрямованих на усунення/пристосування обмежень життєдіяльності, підтримку соціальної незалежності, збереження та продовження соціальної активності особи/сім’ї. Зміст, обсяг та особливості соціальної послуги для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в індивідуальному плані.

Форма надання соціальної послуги

Коротко-, середньо- та тривале консультування, разове кризове консультування, вуличне консультування.

Термін надання соціальної послуги

Може надаватись разово, короткостроково, періодично, довгостроково.

 

Соціальні групи

Особа, сім’я, група осіб, яка через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, бездомністю, відбуванням покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк тощо, потребує соціальної послуги консультування або отримує її.

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги

При коротко-, середньо- та тривалому консультуванні - звернення (заява) потенційного отримувача соціальної послуги або його законного представника до суб’єкта;  при разовому кризовому консультуванні - безпосереднє звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника до надавача соціальної послуги, у тому числі за допомогою засобів зв’язку (телефону, електронної пошти, скайпу тощо); при вуличному консультуванні - виявлення під час соціального патрулювання закритих щодо контактування соціальних груп чи осіб, з’ясування ситуації та проблемних питань за їхнім запитом

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

- Державний стандарт соціальної послуги консультування, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від  02.07.2015  № 678 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги консультування»;

- Положення про КЗ «Центр надання соціальних послуг Гвардійської сільської ради».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Нездатність надавача соціальних послуг за наявних ресурсів задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність в отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

КЗ «Центр надання соціальних послуг

Гвардійської сільської ради»

с.Гвардійське,вул.Соборна,46

електронна поштаcnspgvardsr@ukr.net

прийомні години:

Понеділок-Четвер

8.00-12.00/12.45-17.00

П’ятниця – 8.00-12.00/12.45 – 15.45

Назва соціальної послуги

ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ

Зміст соціальної послуги

1) для бездомних осіб, осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк:

-допомога в оформленні або відновленні документів;

-сприяння в реєстрації місця проживання або перебування;

-допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;

-сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;

2) для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та влаштовані до закладів соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників:

-ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг;

-допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;

-сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;

3) для сімей, осіб з числа національних меншин:

-ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг;

-допомога в оформленні або відновленні документів;

-сприяння в реєстрації місця проживання або перебування;

-допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;

-сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;

4) для осіб, які постраждали від торгівлі людьми:

-ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг (за потреби);

-допомога в оформленні або відновленні документів;

-допомога у наданні послуг перекладача (для іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проживають та/або перебувають на території України);

-сприяння в реєстрації місця проживання або перебування;

-допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;

-сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;

5) для осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, осіб з дітьми та осіб, які постраждали від насильства у сім’ї:

-ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг;

-допомога в оформленні або відновленні документів;

-допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;

-сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;

6) для громадян похилого віку:

-ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг;

-сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;

-допомога в оформленні або відновленні документів;

-допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;

-сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо.

Форма надання соціальної послуги

Соціальна послуга надається:

-у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу;

-безпосередньо за місцем фактичного проживання/перебування отримувача соціальної послуги, у тому числі під час здійснення виїзних прийомів суб’єкта, що надає соціальну послугу.

Термін надання соціальної послуги

-періодично один раз на тиждень протягом місяця (тривалістю мінімум 30 хвилин на тиждень, але в сукупності не більше ніж 3 години на місяць, до першого перегляду індивідуального плану); один раз на місяць (тривалістю мінімум 30 хвилин) або на інший період - після перегляду індивідуального плану;

-разово тривалістю не більше ніж 3 години.

Соціальні групи

Особа, сім’я, у тому числі прийомна, дитячий будинок сімейного типу, сім’я опікунів, піклувальників, окрема соціальна група, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, особа, яка постраждала від торгівлі людьми, особа, яка постраждала від насильства у сім’ї, та потребує надання соціальної послуги або отримує таку послугу

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно, за рахунок отримувача соціальних послуг( згідно розрахунку середньомісячного сукупного доходу)

Документи, потрібні для отримання послуги

1) заява отримувача соціальної послуги та/або його законного представника, повідомлення про особу (дитину), яка постраждала від насильства в сім’ї;

2) акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах, складений  фахівцем із соціальної роботи.

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

- Державний стандарт соціальної послуги представництва інтересів, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від  30.12.2015  № 1261 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги представництва інтересів»;

- Положення про КЗ «Центр надання соціальних послуг Гвардійської сільської ради».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Нездатність надавача соціальних послуг за наявних ресурсів задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

КЗ «Центр надання соціальних послуг

Гвардійської сільської ради»

с.Гвардійське,вул.Соборна,46

електронна поштаcnspgvardsr@ukr.net

прийомні години:

Понеділок-Четвер

8.00-12.00/12.45-17.00

П’ятниця – 8.00-12.00/12.45 – 15.45

Назва соціальної послуги

КРИЗОВЕ ТА ЕКСТРЕНЕ ВТРУЧАННЯ

Зміст соціальної послуги

Психологічна допомога (консультування, підтримка, діагностика, корекція, психотерапія, реабілітація), надання інформації з питань соціального захисту населення, допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами, представництво інтересів, корекція сімейних стосунків, допомога в отриманні безоплатної правової допомоги, організація надання невідкладної медичної допомоги, організація надання притулку.

Форма надання соціальної послуги

- індивідуальна;

- групова;

- сімейна.

Термін надання соціальної послуги

Надається негайно з моменту отримання інформації про кризову ситуацію до моменту усунення ризику, спричиненого кризовою ситуацією, або подолання обставин, які її спричинили. Строк надання не більше 72 годин з початку надання соціальної послуги, після чого для подолання складних життєвих обставин особа чи сім’я отримує інші необхідні соціальні послуги.

Соціальні групи

Особа, у тому числі постраждала від насильства в сім’ї, яка в силу кризової ситуації користується заходами, що становлять зміст соціальної послуги.

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги

заява/звернення потенційного отримувача соціальної послуги;

- заява/звернення особи (осіб), якій (яким) стало відомо про кризову ситуацію, повідомлення про особу, яка постраждала від насильства в сім’ї;

- заява/звернення служб (медичних, правоохоронних, соціальних), державних та громадських організацій про кризову ситуацію, зокрема, що виникла внаслідок вчинення насильства в сім’ї.

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

- Державний стандарт соціальної послуги кризового та екстреного втручання, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від  01.07.2016  № 716 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги кризового та екстреного втручання»;

- Положення про КЗ «Центр надання соціальних послуг Гвардійської сільської ради».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Нездатність надавача соціальних послуг за наявних ресурсів задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

КЗ «Центр надання соціальних послуг

Гвардійської сільської ради»

с.Гвардійське,вул.Соборна,46

електронна поштаcnspgvardsr@ukr.net

прийомні години:

Понеділок-Четвер

8.00-12.00/12.45-17.00

П’ятниця – 8.00-12.00/12.45 –15.45

Назва соціальної послуги

ІНФОРМУВАННЯ

Зміст соціальної послуги

Надання інформації:

- з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, тарифів на платні соціальні послуги;

- щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та  інших видів допомоги, робіт, послуг.

Форма надання соціальної послуги

- за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома/на вулиці);

- напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;

- поза межами приміщення надавача соціальної послуги через мережу Інтернет, за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв’язку.

Термін надання соціальної послуги

Одноразово.

Соціальні групи

- вразливі групи населення;

- особи/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги

Відсутні

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

- Положення про КЗ «Центр надання соціальних послуг Гвардійської сільської ради».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Нездатність надавача соціальних послуг за наявних ресурсів задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь