Гвардійська громада

Хмельницька область, Хмельницький район

Громадські слухання по детального плану території в с.Доброгорща по вулиці Малиновій

Дата: 30.08.2021 15:51
Кількість переглядів: 872

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІТАГРО ЕНЕРДЖІ", код 44318405
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.


1. Інформація про суб’єкта господарювання
Україна, 31352, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, село Гвардійське, вул.Молодіжна, будинок 1, тел. +38 067 89025 65
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1.
Планована діяльність, її характеристика.
«Комплекс з переробки відходів тваринництва та рослинництва в біогаз з виробництвом електричної та теплової енергії» Переробка свинячого гною, гною BPX, кукурудзяного силосу в біогаз та добрива з можливим використанням біогазу в когенераційної установки для виробітку електроенергії та теплоенергії.
Технічна альтернатива 1.
Будівництво та експлуатація комплексу з виробництва електроенергії з біогазу, отриманого шляхом анаеробного збродження рідкого гною ВРХ з використанням кукурудзяного силосу та жому цукрового буряку.
Технічна альтернатива 2. Не розглядалась.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Хмельницька область, Хмельницький район, с.Доброгоща, вул.Малинова. на земельній ділянці загальною площею 5,6431 га (кадастровий номер 6825081500:07:009:1365) на території Гвардійської сільської ради. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Не розглядалась.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Метою будівництва комплексу є забезпечення тепловою та електричною енергією власних технологічних потреб та реалізація в мережу електропостачання. Реалізація планованої діяльності дасть можливість забезпечити робочими місцями місцеве працездатне населення, покращити економічну ситуацію регіону сплатою податків в місцевий бюджет, мінімізувати навантаження на довкілля в регіоні за рахунок організованого збирання, перероблення та утилізації відходів сільського господарства та тваринництва, а також забезпечення Хмельницького району відновлювальною електроенергією.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність,
довжина, площа, обсяг виробництва тощо) Вироблена електроенергія в кількості 11984000 кВт/рік буде використовуватися для потреб комплексу та реалізації в мережі електропостачання. Теплова енергія в кількості 7512000 кВт/рік для технології.
Попередня обробка та бродіння сировини (192 т/добу рідкого свинячого гною вологістю 94-96%, 38 т/добу гною BPX вологістю 80-85%, 42 т/добу кукурудзяного силосу вологістю 68-70%) в анаеробних умовах, а також
використання виробленого продукту – біогазу на земельній ділянці загальною площею 5,6431 га
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Основними обмеженнями є:
- дотримання значень гранично-допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
- забезпечення санітарних норм шумового тиску на границі найближчої житлової забудови;
- організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць тимчасового зберігання відходів
відповідно до вимог діючих санітарно-гігієнічних норм і правил з подальшою передачею спеціалізованим підприємствам;
- дотримання розміру санітарно-захисної зони та протипожежних розривів між будівлями та спорудами.
щодо технічних альтернатив 1, 2 - не розглядаються.
щодо територіальних альтернатив 1, 2 - не розглядаються.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
1 Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.
1
щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території включає планування та облаштування майданчику, закладення фундаментів приміщень, прокладання мережі водопроводу, каналізації, газопроводів, повітропроводів та силових кабелів, мережі відводу поверхневих вод, під’їзних доріг і шляхів до об’єкту будівництва.
При розробці проекту будівництва, всі заходи з інженерної підготовки та захисту проектованої території від несприятливих фізико-географічних процесів і явищ будуть розроблятися з урахуванням результатів інженерно-геологічного вишукування.
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно законодавства України. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту, будуть передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи.
щодо технічних альтернатив 1, 2 - не розглядаються.
щодо територіальних альтернатив 1, 2 - не розглядаються.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Під час будівництва можливий вплив на повітряне середовище, ґрунти, вплив від шумового навантаження, вібрацій.
Під час експлуатації передбачається вплив на повітряне середовище та шумове навантаження.
щодо технічних альтернатив 1, 2 - не розглядаються.
щодо територіальних альтернатив 1, 2 - не розглядаються.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Планова діяльність підприємства належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля у відповідності до підпункту 5 (установки для промислової утилізації, видалення туш тварин та/або відходів тваринництва) частини 2 (сільське господарство) пункту 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту ОВД у відповідності до ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності,
зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
Сторінка 2
до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання).
Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації
Поштова адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70;
Електрона адреса: 42814282@mail.gov.ua
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса,
Тел. (0382) 65 69 59, Локазюк Ганна Ігорівна
номер телефону та контактна особа)

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

Схема розташування земельної ділянки

План існуючого використання території

Проектний план

Схема інженерної підготовки території та вертикального планування

Схема інженерних мереж, споруд


 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь