Гвардійська громада

Хмельницька область, Хмельницький район

План основних заходів цивільного захисту Гвардійської сільської ради на 2022 рік

Дата: 18.02.2022 09:54
Кількість переглядів: 547

                                                                                                                                                            Затверджено 

                                                                                                             рішенням  виконавчого комітету

                                                                                                              Гвардійської сільської ради

                                                                                                         від 27.01.2022 року5

 

План основних заходів цивільного захисту Гвардійської сільської ради на 2022 рік

№ з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Заходи з удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

1

Організація та виконання заходів з удосконалення місцевої системи опо­віщення населення (встановлення пристроїв автодозвону,  гучномовців та сигнально-гучномовних пристроїв)

Гвардійська сільська рада

Протягом року

2

Організація заходів з створення та поповнення фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема шляхом обстеження та взяття на облік підземних і наземних будівель і споруд, з метою встановлення можливості щодо їх використання для укриття населення як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів

Гвардійська сільська рада

Протягом року,

до 25 грудня

3

Упорядкування обліку найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення

Гвардійська сільська рада

До 01 липня

4

Забезпечення впровадження вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час розробки комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади та іншої пов'язаної з ними містобудівної (просторової) документації

Гвардійська сільська рада

Протягом року,

до 25 грудня

5

Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення захисних споруд у готовність до використання за призначенням

Гвардійська сільська рада за участю балансоутримувачів

захис­них споруд

Протягом року,

до 25 грудня

6

Інформування населення про місця розташування захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для його укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядок їх заповнення та поводження в них, з урахуванням доступності таких споруд для осіб з інвалідністю та інших                          маломобільних груп населення, а також стану їх готовності до використання за призначенням.

Гвардійська сільська рада за участю балансоутримувачів

захис­них споруд

Протягом року,

до 25 грудня

7

Створення загальнодоступних інформаційних ресурсів щодо захисних споруд цивільного захисту шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та місцевого самоврядування інтерактивних карт, переліків захисних споруд з зазначенням адреси розташування, маршрутів руху до них  

Гвардійська  сільська рада

До 01 квітня

8

Організація та виконання заходів Зведеного Плану приведення фонду захисних споруд в готовність до використання за призначенням

Гвардійська сільська ради за участю балансоутримувачів

захис­них споруд

Протягом року,

до 25 грудня

9

Проведення звірки електронного та документального обліку захисних споруд цивільного захисту з:

Гвардійська сільська рада

 

 

Хмельницькою райдержадміністрацією

 

жовтень

 

ГУ ДСНС України в області

 

листопад

 

Державною службою України з надзвичайних ситуацій

 

листопад

10

Організація та виконання заходів з накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення (рівень забезпечення – не менше 55% потреби) та зонах можливого радіаційного забруднення (рівень забезпечення – 100%)

Гвардійська сільська рада

Протягом року,

до 25 грудня

11

Контроль за створенням  та поповненням місцевих та об’єкто­вих матеріальних резервів для запобігання виникненню і лі­квідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій згідно із затвердженими номенклатурами

Гвардійська сільська рада

Протягом року

12

Організація та проведення річної інвентаризації   місцевого матеріального  резерву

Гвардійська сільська рада

Грудень

13

Підготовка та подання звітності до ДСНС України відповідно до форм, визначених Примірним табелем термінових та строкових донесень

Гвардійська сільська рада

У терміни, визначені Примірним табелем термінових та строкових донесень

14

Перевірка реалізації вимог інженерно-технічних заходів ци­вільного захисту у складі проєктної та містобудівної доку­ментації. Погодження містобудівної документації із враху­ван­ням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту

Гвардійська сільська рада

Протягом року,

до 25 грудня

15

Підготовка сил цивільного захисту до проведення командно-штабних навчань з Хмельницькою територіальною підсистемою єдиної державної системи цивіль­ного захисту (з визначенням стану готовності до виконання завдань цивільного захисту в мирний час та в особливий пе­ріод)

Гвардійська сільська рада

Січень-червень

16

Організація заходів зі створення пожежно-рятувального підрозділу місцевої та добровільної пожежної охорони

Гвардійська сільська рада

Протягом року,

до 25 грудня

Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

17

Участь в організації та проведенні командно-штабних навчань з орга­нами управління та силами цивільного захисту Хмельницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивіль­ного захисту (з визначенням стану готовності до виконання завдань цивільного захисту в мирний час та в особливий період) під керівництвом ДСНС України

Гвардійська сільська рада

Червень

 

18

Участь в проведенні штабних тренувань з органами управління цивіль­ного захисту територіальної підсистеми єдиної державної си­стеми цивільного захисту щодо переведення територіальної підсистеми з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період

Гвардійська сільська рада

ІV квартал

19

Проведення об’єктових тренувань з питань цивільного захисту у закладах загальної середньої та дошкільної освіти

Гвардійськ сільська рада

За окремим планом

20

Контроль за проведенням спеціальних об’єктових навчань і трену­вань з питань цивільного захисту

Гвардійська сільська рада

Протягом року,

до 25 грудня

21

Організація та проведення тренувань місцевої комісії з питань евакуації та евакуаційних органів

Гвардійська сільська рада

Щокварталу

 

22

Проведення командно-штабних навчань (тренувань) з органами уп­равління та силами цивільного захисту місцевої ланки територі­альної підсистеми щодо виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового пе­ріоду

Гвардійська сільська рада

жовтень

23

Здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню:

 

 

пожеж у природних екосистемах, на торфовищах, сільськогосподарських угіддях, у лісових масивах, територіях і об’єктах природно-заповідного фонду та інших відкритих ділянках місцевості протягом пожежонебезпечного періоду

Гвардійська сільська рада

Лютий-квітень

нещасних випадків з людьми на водних об’єктах

Гвардійська сільська рада із залученням власників та орендарів водних об’єкті

Квітень-червень

житлово-комунального господарства та соціальної сфери і інфраструктури

Гвардійська сільська рада

Жовтень-грудень

Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань  техногенної та пожежної безпеки,  захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру

24

Організація та здійснення перевірок місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності закладів освіти до 2022 – 2023 навчального року

Гвардійська сільська рада

липень

25

Участь в перевірці обласної системи централізованого оповіщення насе­лення з доведенням інформації із забезпечення заходів безпеки

Гвардійська сільська рада

Щоквартально: друга середа лютого, травня, серпня, листопада

26

Участь у перевірці стану готовності загальнодержавної, терито­ріальних, місцевих автоматизованих систем централізованого опо­віщення, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщен­ня з включенням електросирен та інших технічних засобів опо­віщення і доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації

Гвардійська сільська рада

Листопад

27

Уточнення переліку місць знищення вибухонебезпечних пред­метів на території громади з їх топографічною прив’язкою та характеристикою

Гвардійська сільська рада

До 01 листопада

Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій

28

Навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту та навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмель­ницької області

Гвардійська сільська рада

Відповідно до планів комплектування

29

Участь в нараді керівного складу цивільного захисту області з підведення підсумків роботи у 2021 році та визначення завдань на 2022 рік

Гвардійська сільська рада

Січень

30

Участь в організація та проведенні показового навчання з питань цивіль­ного захисту на базі одного з підприємств, що входить до складу однієї із ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (за рішенням керівництва облдерж­адміністрації)

Гвардійська сільська рада

До 25 грудня

31

Участь в організації та проведенні навчальних зборів з керівниками підрозділів (фахівцями) з питань цивільного захисту райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо реалізації заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період (на базі Навчально-методичного центру)

Гвардійська сільська рада

Вересень

32

Перевірка роботи консультаційних пунктів, утворених при Гвардійській територіальній громаді

Гвардійська сільська рада

Протягом року, під час проведення командно-штаб­них навчань та комплексних перевірок

33

Участь в організації  та проведенні:

 

 

 

просвітницької роботи серед населення із запобігання виник­ненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних із небезпечними інфек­ційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворю­ваннями (отруєннями)

Гвардійська сільська рада

Протягом року,

до 15 грудня

 

просвітницької роботи серед населення із запобігання виник­ненню пожеж в екосистемах

Гвардійська сільська рада

Протягом року,

до 15 грудня

 

заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення шкільних, районних (міських), обласних та всеукраїнських змагань, фестивалів, навчально-тре­нувальних зборів і навчальних таборів

 Гвардійська  сільська рада

Протягом року,

до 15 грудня

 

громадських акцій “Запобігти. Врятувати. Допомогти”

 Гвардійська сільська рада

Протягом року,

до 15 грудня

34

Участь у заходах з проведення всеукраїнської акції “Герой-рятувальник року”

Гвардійська сільська рада

Протягом року,

до 15 грудня

35

 Участь в створення циклу тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності з урахуванням потреб осіб з інвалідністю

Гвардійська сільська рада

Протягом року,

до 15 грудня

                       

                                

Заступник сільського голови                                                                  М.Роля


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь