Гвардійська громада

Хмельницька область, Хмельницький район

ГУ ПФУ в Хмельницькій області інформує

Дата: 14.09.2023 14:45
Кількість переглядів: 596

Фото без опису

ВИДИ ПЕНСІЙ

Законодавством визначено такі види пенсій:

 • за віком – призначається за наявності у людини необхідного страхового стажу після досягнення передбаченого законом віку;
 • по інвалідності – призначається в разі настання інвалідності. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи;
 • у зв’язку з втратою годувальника – призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні. Дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні;
 • за вислугу років – призначається до досягнення пенсійного віку окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності.

Важливо:

Людині, яка має одночасно право на різні види пенсії, призначається один із цих видів пенсії за її вибором.

Довідково:

Умови призначення пенсій за віком визначені:

Законом України від 09.07.2003 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (стаття 26, частини перша третя статті 114, частина перша статті 115);

Законом України від 28.02.1991 796-ХІI “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ (стаття 55).

Умови призначення пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника визначені:

Законом України від 09.07.2003 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”(статті 30 та 36);

Законом України від 09.04.1992 2262-ХІI “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“ (статті 18 та 29);

Законом України від 28.02.1991 796-ХІI “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ (стаття 54);

Законом України від 14.10.2014 1697- VІІ “Про прокуратуру” (стаття 86).

Умови призначення пенсій за вислугу років визначені:

Законом України від 09.07.2003 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”(частина четверта статті 114, пункти 2¹ та 16 Прикінцевих положень);

Законом України від 05.11.1991 1788-ХІІ “Про пенсійне забезпечення” (статті 52, 54, 55);

Законом України від 09.04.1992 2262-ХІI “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“ (стаття 12);

Законом України від 14.10.2014 1697- VІІ “Про прокуратуру” (стаття 86).

Фото без опису

ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ

Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку.

Загальні умови призначення пенсії за віком визначено статтею 26 Закону України від 09.07.2003 No 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Законом визначено вимоги щодо наявності необхідного страхового стажу для виходу на пенсію після досягнення 60, 63 або 65 років.

Так, для виходу на пенсію в 60 років у 2023 році необхідно мати не менше 30 років страхового стажу.

Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

Якщо людина, якій виповнилося 60 років у 2023 році, має менше 30 років необхідного страхового стажу, вона матиме право на призначення пенсії після досягнення віку 63 роки за наявності не менше 20 років страхового стажу.

Мінімально необхідний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії у 65 років – 15 років.

Страховий стаж, що дає право виходу на пенсію, визначається на дату досягнення віку 60, 63, або 65 років.

Наприклад:

Чоловікові 60 років виповнилося 01.02.2023.

Набутий страховий стаж на цю дату – 29 років 6 місяців.

Необхідний страховий стаж – 30 років.

Чоловік працює. Якщо, працюючи, він набуде 6 місяців страхового стажу, то звернутися за призначенням пенсії він зможе після набуття страхового стажу 30 років.

Пенсія буде призначена з дати звернення.

Страховий стаж, набутий після 01.01.2004, обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди роботи до 01.01.2004 – на підставі трудової книжки та інших документів про стаж.

Розмір пенсії за віком визначається для кожного пенсіонера індивідуально і залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Пенсія за віком призначається за зверненням людини з дня, наступного за днем досягнення нею пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.

Заяву на призначення пенсії та пакет документів можна подати безпосередньо до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або в електронній формі через вебпортал електронних послуг Фонду (portal.pfu.gov.ua) з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Пенсія за віком, з дня наступного за днем досягнення віку 60 років, може призначатись автоматично (без звернення особи), якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем чи застрахованою особою було подано для оцифрування трудову книжку, інші документи про стаж).

Окремим категоріям громадян можуть призначатись пенсії за віком до досягнення віку 60 років:

 • на пільгових умовах – особам, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці або в окремих галузях виробництва (частини перша – третя статті 114 Закону України від 09.07.2003 No 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”);
 • дострокові – особам, які мають особливий статус, зокрема багатодітним матерям та матерям дітей з інвалідністю з дитинства, учасникам бойових дій та членам сімей загиблих, громадянам, звільненим з роботи, яким на час звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку (частина перша статті 115 Закону України від 09.07.2003 No 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”);

із зменшенням пенсійного віку – учасникам ліквідації та постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (стаття 55 Закону України від 28.02.1991 No 796-ХІI “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”).

Фото без опису

ПЕНСІЯ ПО ІНВАЛІДНОСТІ

 

Призначається особам, яким установлено інвалідність. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи

 • Пенсії по інвалідності  із солідарної системи

Умови призначення та розміри визначені Законом України від 09.07.2003 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”(статті 30 -35).

 Призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено).

 Розмір пенсії по інвалідності обчислюється у відсотках розміру пенсії за віком залежно від групи інвалідності:  

 • 100 % пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи; 
 • 90 % пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;
 • 50 % пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

 Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності:

 • для осіб з інвалідністю І групи – 2 300 грн;
 • для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 100 грн;
 • для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 093 грн.

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше – пенсія призначається з дня звернення за нею.

 • Пенсії по інвалідності військовослужбовцям 

Умови призначення та розміри визначені Законом України від 09.04.1992 2262-ХІI “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“ (статті 18-23);

Призначаються у разі настання інвалідності:

  • в період проходження служби;  
  • або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби; 
  • або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби. 

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:

  • I група – 100 %  сум грошового забезпечення;
  • II група – 80 %  сум грошового забезпечення;
  • III група – 60 % сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:

  • I група – 70 %  сум грошового забезпечення;
  • II група – 60 %  сум грошового забезпечення;
  • III група – 40 % сум грошового забезпечення.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:

  • І група – 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, з 01.12.2022 – 13604,50 грн (2093 х650 %);
  • ІІ група – 525% ПМ, з 01.12.2022 – 10 988,25 грн (2093 х 525%);
  • ІІІ група – 360 % ПМ, з 01.12.2022 – 7534,80 грн (2093 х 360%).
 • Пенсії по інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Порядок обчислення пенсії визначено Законом України від 28.02.1991 796-ХІI “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (статті 54, 59), Законом України від 29.06.2021 1584-ІХ “Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, Порядком обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 1210 “Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

 Пенсія призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків виходячи:

 • із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках (пункт 9 Порядку); 
 • або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня відповідного року (пункт 9¹ Порядку).

  Розмір пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчим:

  • I група – 6840 грн;
  • II група – 5472 грн;
  • III групи – 4218 грн;
  • для дітей з інвалідністю – 4218 грн.

Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа учасників ліквідації не може бути нижче:

  • І група – 100% розміру середньої заробітної плати (доходу) в

Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення

пенсії за попередній рік (з 01.03.2022 – 12 993,56 грн);  

  • ІІ група – 80% (з 01.03.2022  – 10 394,85 грн (12 993,56 х 80%));
  • ІІІ група – 60 % (з 01.03.2022 – 7 796,14 грн (12 993,56 х 60%)).
 • Пенсії по інвалідності працівникам прокуратури

Умови призначення та розміри визначені Законом України від 14.10.2014 1697- VІІ “Про прокуратуру” (частина дев’ята стаття 86).

Прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірі 60 % суми їхньої місячної заробітної плати, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.

Фото без опису

ВИДИ ПЕНСІЙ: У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА

Призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні. 

До непрацездатних членів сім’ї належать, зокрема:

 • чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років, або віку, передбаченого статтею 26 Закону України від 09.07.2003 1058 “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” *;
 • діти до 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;
 • діти, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше 23 років; діти-сироти – до 23 років;
 • чоловік (дружина), один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

При цьому дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні.

* – пенсії у зв’язку з втратою годувальника за загиблого військовослужбовця призначається батькам, дружині (чоловіку) на 5 років раніше пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України від 09.07.2003 1058 “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, або якщо вони мають право на дострокову пенсію за віком, або на пенсію на пільгових умовах.

 • Пенсії у зв'язку з втратою годувальника із солідарної системи  

Умови призначення та розміри визначені Законом України від 09.07.2003 1058  IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (статті 36 – 39).  Призначаються за наявності у годувальника на день смерті страхового стажу від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому помер годувальник).

Розміри пенсій у зв’язку з втратою годувальника визначаються виходячи з розміру пенсії за віком померлого годувальника:

 • 50 % пенсії за віком – на одного непрацездатного члена сім'ї;
 • 100 % пенсії за віком – на двох та більше непрацездатних членів сім'ї.

Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника не може бути нижче:

 • 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – на одного непрацездатного члена сім'ї (з 01.12.2022 – 2093 грн);
 • 120 % – на двох (з 01.12.2022 – 2511,60 грн);
 • 150 % – на трьох і більше непрацездатних членів сім'ї (з 01.12.2022 – 3 139,50 грн).
 • Пенсії в разі втрати годувальника за померлого/загиблого військовослужбовця

Умови призначення та розміри визначені  Законом України від 09.04.1992 року 2262-XII “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (статті 29 – 42). 

 Пенсія в разі втрати годувальника за померлого/загиблого військовослужбовця призначається членам сім’ї якщо годувальник:

 • помер/загинув у період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби або пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби;
 • на момент смерті був “військовим” пенсіонером. Розмір пенсії залежить від причини смерті годувальника. 

Якщо годувальник помер/загинув при виконанні обов’язків військової служби пенсія призначається: 

 • у розмірі 70% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї – батька, дружини (чоловіка), або іншого непрацездатного члена сім’ї померлого/загиблого годувальника, якщо право на пенсію має один непрацездатний член сім’ї;
 • у розмірі 50% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних члени сім’ї (крім батьків, дружини (чоловіка)). Якщо годувальник помер/загинув внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, пенсія обчислюється в розмірі 30% грошового забезпечення годувальника.

 Пенсія в разі втрати годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї не може бути меншою ніж два розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.12.2022 – 4186 грн).

 • Пенсії у зв'язку з втратою годувальника за особу, постраждалу внаслідок Чорнобильської катастрофи

Порядок обчислення визначено Законом України від 28.02.1991 796-ХІI “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (статті 54, 59) та  Порядком обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 1210 “Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

 Пенсія призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків виходячи:

 • із заробітної плати, одержаної годувальником за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках (пункт 9 Порядку); 
 • або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня відповідного року (пункт 9¹ Порядку).
 • Пенсії у зв’язку з втратою годувальника членам сімей працівників прокуратури

Умови призначення та розміри визначені Законом України від 14.10.2014 1697- VІІ “Про прокуратуру” (частина дев’ятнадцята стаття 86).

Призначається непрацездатним членам сім’ї прокурора або слідчого, які були на його утримані, за наявності у померлого годувальника стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років. 

Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника визначається із заробітної плати померлого годувальника:

 • 60 % – на одного члена сім’ї ;

70 % – на двох і більше членів сім’ї.

Фото без опису

ВИДИ ПЕНСІЙ: ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ

Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятим на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності.

Умови призначення та тривалість спеціального стажу роботи, яка дає право на призначення пенсії за вислугу років, залежить від професій/посад, на яких працювала людина та Закону, згідно з яким призначається така пенсія.

 • Пенсії за вислугу років із солідарної системи 

Умови призначення визначені Законом України від 09.07.2003 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”(частина четверта статті 114, пункти 2¹ та 16 Прикінцевих положень) та Законом України від 05.11.1991 1788-ХІІ “Про пенсійне забезпечення” (статті 52, 54, 55).

Пенсії за вислугу років призначаються:

- незалежно від віку:

 • артистам за наявності на час звернення за пенсією стажу творчої діяльності від 20 до 35 років (частина четверта статті 114 Закону України від 09.07.2003 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 583 “Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення”);
 • працівникам авіації та льотно-випробного складу за наявності відповідної вислуги років у чоловіків від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017, у жінок – від 20 років на 01.04.2015 до 21 року 6 місяців на 11.10.2017 (стаття 54 Закону України від 05.11.1991 1788-ХІІ “Про пенсійне забезпечення”, постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.1992 418 Про затвердження нормативних актів з питань призначення пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотно  випробного складу”);
 • працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності спеціального стажу роботи від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017 (стаття 55 Закону України від 05.11.1991 1788-ХІІ “Про пенсійне забезпечення”, постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 909 “Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад,  робота на яких дає право на пенсію за вислугу років ”);
 • спортсменам за наявності стажу не менше 25 років, в тому числі перебування у складі збірних команд України не менше 6 років (стаття 55 Закону України від 05.11.1991 1788-ХІІ “Про пенсійне забезпечення”, постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 583 “Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення”);

- після досягнення віку  від 50/55 років чоловіками, від 45/50 – жінками та за наявності відповідного загального стажу,  в тому числі стажу роботи за професією/посадою  (статті 54, 55 Закону України від 05.11.1991 1788-ХІІ “Про пенсійне забезпечення”):

 • диспетчерам, які здійснюють управління повітряним рухом; інженернотехнічному складу цивільної авіації (постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.1992 418 Про затвердження нормативних актів з питань призначення пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотно - випробного складу”)
 • бортпроводникам;
 • працівникам залізничного транспорту та метрополітену (постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 583 “Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення”);
 • працівникам, зайнятим на польових геологорозвідувальних роботах (постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 583 “Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення”);
 • працівникам, зайнятим на лісозаготівлях і лісосплаві (постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 583 “Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення”);
 • механізаторам (докерам-механізаторам) у портах (постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 583 “Про затвердження

нормативних актів з питань пенсійного забезпечення”);

 • плавскладу морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості (постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 583 “Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення”).

Розміри пенсій визначаються згідно зі статтями 27, 28 Закону України від 09.07.2003             1058-IV      “Про   загальнообов’язкове        державне     пенсійне страхування” і залежать від тривалості набутого страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Призначається з дня звернення за умови звільнення з роботи/посади, що дає право на таку пенсію.

 • Пенсії за вислугу років військовим 

Умови призначення визначені Законом України від 09.04.1992 2262-ХІI “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“ (стаття 12).

Пенсія за вислугу років призначається військовослужбовцям за умови звільнення із військової служби:

 • незалежно від віку, якщо на день звільнення вони мають не менше 25 календарних років вислуги;
 • в разі досягнення на день звільнення зі служби 45-річного віку та за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить служба.

Розміри пенсій визначаються згідно зі статтею 13 Закону 2262-ХІI: від 50 % (звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я від 55 %) до 70% відповідних сум їх грошового забезпечення в залежності від тривалості вислуги. Грошове забезпечення визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, крім військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей та прирівняних до них осіб”.

Мінімальний розмір пенсій за вислугу років військовим не може бути нижче 3854 грн. 

 • Пенсії за вислугу років працівникам прокуратури

Умови призначення визначені Законом України від 14.10.2014 1697- VІІ “Про прокуратуру” (частина перша статті 86).

Право на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають працівники прокуратури, які на день звернення за призначенням такої пенсії мають не менше 25 років вислуги, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не менше 15 років. 

Розміри пенсій визначаються згідно частин другої – п’ятої статті 86 Закону 1697- VІІ 60 % суми їхньої місячної заробітної плати.

Працівникам, які не мають вислуги 25 років, але відпрацювали на посадах прокурорів не менше 15 років та мають страховий стаж 35 років чоловіки, 30 років – жінки, пенсія за вислугу років призначається після досягнення чоловіками віку 57 років, жінками – 55 років.

Розмір пенсії визначається пропорційно кількості повних років роботи на прокурорських посадах.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь