Гвардійська громада

Хмельницька область, Хмельницький район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації Детальний план території з подальшою зміною цільового призначення земельних ділянок з метою будівництва вітроелектростанції (ВЕС) за межами населених пунктів Гвар

Дата: 26.10.2023 13:35
Кількість переглядів: 231

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

містобудівної документації

Детальний план території з подальшою зміною цільового призначення земельних ділянок з метою будівництва вітроелектростанції (ВЕС) за межами населених пунктів

Гвардійської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області

 

 1. Інформація про замовника

Замовником проекту є Гвардійська  сільська рада. Поштова адреса: 31352. Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Гвардійське, вул. Соборна, буд. 46

Контактні телефони: 0979570896 - приймальня, 0979570865 - секретар

Код ЄДРПОУ: 04403673

КОАТУУ: 6825081501

Голова: Возборський Іван Петрович

Інвестор проекту гр. Пендилюк О.В.

Сайт: https://gvardiyska-gromada.gov.ua/

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Детальний план території (ДПТ) – містобудівна документація місцевого рівня, що визначає планувальну організацію та розвиток території. Підставою для розробки містобудівної документації «Детальний план території з подальшою зміною цільового призначення земельних ділянок з метою будівництва вітроелектростанції (ВЕС) за межами населених пунктів Гвардійської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області» є Рішення Гвардійської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області №38 від 22.08.2023 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території з подальшою зміною цільового призначення земельних ділянок із земель для ведення особистого селянського господарства на землі для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ, організацій.»

До території детального планування входять ділянки з кадастровими номерами 6825089000:05:014:0021, 6825089000:05:014:0022, 6825089000:05:014:0023, 6825089000:05:014:0024, 6825089000:05:014:0025, 6825089000:05:014:0026, 6825089000:05:014:0027, 6825089000:05:014:0028, за межами населених пунктів Гвардійської сільської ради Хмельницького району, Хмельницької області та становить орієнтовно 14 га.

Мета стратегічної екологічної оцінки детального плану території полягає в необхідності оцінювання наслідків виконання документів державного планування, сприянні сталому розвитку шляхом забезпечення охорони навколишнього середовища, безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я населення, а також в інтегруванні екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

На сьогодні у Хмельницькій області є потреба розвитку інфраструктури, в тому числі впровадження ефективних систем електропостачання з відновлювальних джерел енергії.

Розвиток вітроенергетики відкриває нові економічні й соціальні перспективи для регіону. Будівництво вітроелектростанції нового типу може поліпшити ситуацію з енергопостачанням, створить нові робочі місця.

При розробленні детального плану території враховується: генеральна схема планування території України, Схема планування території Хмельницької області; державний гео кадастр; техніко-економічна ефективність планувальних рішень; рельєф, природно-кліматичні і геологічні умови місцевості; санітарні та пожежні розриви між будівлями; технологічні і інженерно-технологічні вимоги та розташування існуючих мереж.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Схемою планування території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно з ст. 24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.

У проекті вирішені: функціонально-планувальна організація території; червоні лінії, організація руху транспорту та пішоходів; інженерна підготовка і вертикальне планування території; інженерне обладнання території.

Зв’язок з іншими документами державного планування:

Схема планування території Хмельницької області, виконана ДП Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя, затверджена рішенням Хмельницької ОДА №9-2/2015 від 22.12.2015 року;

Проект детального плану території розроблено згідно:

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

Закону України «Про відходи»;

Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

Закону України «Про екологічну мережу України»;

Закону України «Про охорону земель»;

Закону України «Про рослинний світ»;

Закону України «Про тваринний світ»;

Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

ДСП – 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

ДБН  А.2.2-1:2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)»;

ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»

ГКД    341.003.001.001-2000           «Приєднання об’єктів          вітроенергетики       до електричних мереж. Порядок та вимоги»;

ГКД 341.003.001.002-2000 «Правила проектування електричних вітрових станцій»;

ГКД 341.003.003.005-2000 «Нормативи чисельності робітників вітрових електростанцій»;

ГКД 341.003.004.002-2006 «Організаційні структури управління вітровими електричними станціями. Рекомендації»;

ГКД  341.004.001-94  «Норми  технологічного  проектування  підстанцій змінного струму з вищою напругою 6-750кВ»;

 

 

 

 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Детальний проект вітрової електростанції (робочий проект) та потреб по встановлення відповідного обладнання вирішуватимуться на наступних етапах проектування відповідними проектними організаціями.

Переглянувши наявні планувальні обмеження, виходячи з оптимального формування транспортних потоків і раціонального використання території проектом ДПТ заплановано сформувати територію виробничого призначення на основі структурно-планувального елементу території населених пунктів, який має цілісний планувальний характер

На території ділянок запроектовано розміщення акумуляторних батарей вітрових електростанцій, інверторів, енергорозподільчих пунктів, автоматичних систем моніторингу.

В структурі забудови ділянок прийнято розміщення будівель та споруд у визначених межах.

Розроблення детального плану території для будівництва та обслуговування вітрових електростанцій спрямовано на виконання програми соціально- економічного розвитку території Володимир-Волинського р-ну Волинської області, створення сприятливих умов для залучення інвестицій на початковому етапі інвестиційного процесу та створення нових робочих місць.

Документ державного планування узгоджується з Стратегією розвитку Волинської області до 2020 року, зокрема, з стратегічною ціллю «Місцева енергетика» визначеною Розділом ІV.

Основним компонентом для побудови ВЕС є вітрогенератор (вітроелектричні установки або скорочено ВЕУ) – це прилад для перетворення енергії вітру в електричну енергію.

Спочатку він перетворює кінетичну енергію вітру в механічну енергію ротора, а потім в електричну енергію. Потужність наземного вітрогенератора може бути від 5 КВт до 5600 КВт. Сучасні пристрої генерують енергію навіть дуже слабкого вітру – від 4 м/с. Такі споруди можуть бути джерелом енергії для локальних і острівних об'єктів, так як вирішують проблеми енергопостачання автономно.

 

 1. Ймовірні наслідки:

В результаті реалізації проекту для повітряного, геологічного середовища, ландшафту, ґрунту, водного середовища, флори та фауни не передбачається значного негативного впливу.

Ймовірність того, що реалізація документу державного планування спричинить можливі впливи на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною.

Короткострокові наслідки будуть проявлятися внаслідок будівництва проектованих об’єктів.

Під час будівництва основним впливом на атмосферу є її запилення та забруднення викидами автотранспорту. Проте їх кількість і короткочасність впливу не здатні змінити мікроклімат проектованої території. Вплив викидів на довкілля від транспорту, будівельних машин і зварювальних апаратів має тимчасовий характер тільки в період ведення будівельно-монтажних робіт.

Основний вплив на ґрунтовий покрив буде спостерігатись при будівництві об’єктів та буде мати короткочасний характер впливу, а також при русі транспортних засобів, що може спричинити порушення ґрунтового покриву.

Під час будівництва основним впливом на атмосферу є її запилення та забруднення викидами автотранспорту. Проте їх кількість і короткочасність впливу не здатні змінити мікроклімат проектованої території. Характер впливу можна прирівняти до впливу, що чиниться в період сільськогосподарських робіт. В процесі будівництва короткочасний і локалізований вплив на повітря буде в межах будівельних майданчиків.

Під час будівництва ВЕС сумарні викиди від транспорту, будівельних машин і зварювальних апаратів не перевищують фон, що створюється при проведенні сільськогосподарських робіт або звичайному русі автотранспорту по існуючій дорожній мережі.

Оскільки дорожній рух на під'їзній дорозі буде низькоінтенсивним, фактор ризику ДТП низький.

Вплив викидів на довкілля від транспорту, будівельних машин і зварювальних апаратів має тимчасовий характер тільки в період ведення будівельно-монтажних робіт. Конструктивно-технологічні рішення ВЕС передбачають експлуатацію без постійної присутності персоналу, з виконанням регламентних робіт за графіком обслуговування .

В процесі  будівництва  для  деяких  видів  будівельних  робіт  необхідне використання води. Воду можна ввозити з поза меж ділянки, отримувати з місцевих колодязів ґрунтових вод або централізованих мереж водопостачання. Витрати води потрібні для забезпечення будівельних робіт будуть розраховані на подальших етапах проектування.

Основне навантаження на ґрунт відбувається на стадії будівництва ВЕУ. В процесі експлуатації робота ведеться в межах технологічних доріг та майданчиків, що було побудовано. Розрахунок кількості, об’єму грунту який потрібно зняти для проведення будівельних робіт буде проведення на подальших стадіях проектування.

Загалом будівництво ВЕС не матиме значного негативного впливу на довкілля. Розташування ВЕУ на запланованій територї матиме менший вплив ніж інша промислово-господарська діяльність. Набільші зміни компоненти довкілля можуть зазнати у періоб проведення будівництва та монтажу ВЕУ під час експлуатації установок за умови дотримання технологічних регламентів вплив буде мінімальним. Вплив на здоров’я населення відсутній.

Детальніші дослідження впливу на компоненти довкілля з наведенням конкретних показників доцільно провести на подальших стадіях проектування відповідно до вимог чинного законодавства України.

Загалом розвиток відновлювальних джерел енергії на сприятливих територіях є необхідним кроком для зменшення викидів в атмосферу та скорочення парникового ефекту. Реалізація проекту ДПТ буде мати позитивний вплив на соціально-економічний розвиток території.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Розміщення вітрової електростанції в першу чергу визначається метеорологічними умовами: швидкістю і стабільністю вітрових потоків. Крім того при виборі території для розміщення вітрових генераторів до уваги повинні прийматися всі природоохоронні чинники та кількість виробленої електроенергії. Рішення на ВЕУ прийняті, виходячи із наступних умов:

–          мінімальний вплив на навколишнє природне середовище;

–          відсутність проходження по майданчику планованого будівництва ВЕС міграційних шляхів орнітофауни;

–          віддаленість від житлової забудови;

–          ефективне використання вітрового потенціалу з метою забезпечення найбільшого виробництва електроенергії при вибраному типі ВЕУ;

–          мінімально необхідні площі відведення земель в постійне і тимчасове користування;

–          оптимальні технологічні зв'язки комплексу основних технологічних споруд.

У той же час соціально-економічні переваги ВЕС мають, в основному, більш широкий масштаб. Загальна стабілізація генерації і постачання електроенергії призведе до зниження ризиків коливань частоти струму і ризиків відключень. Це, в свою чергу, дозволить більш широке використання всіх видів електричного обладнання у промисловості і господарської діяльності, що веде до економічного розвитку регіону в цілому і створення нових робочих місць, а у побутових споживачів - використання побутових приладів, комп'ютерів тощо.

Розміщення ВЕУ в зазначеній зоні є доцільним з еколого-економічної точки зору, оскільки має достатній вітропотенціал.

Проектом потрібно передбачити застосування найкращих сучасних технологій та практик, врахувати містобудівні обмеження та особливості району розташування.

Альтернатива 1.

Вищенаведений план дій є стандартним способом провадження планової діяльності. Проектом потрібно передбачити застосування найкращих сучасних технологій та практик, врахувати містобудівні обмеження та особливості району розташування.

Альтернатива 2 (нульова альтернатива).

Відмова від реалізації проекту не призведе до змін стану компонентів довкілля та соціально-економічних показників планової території, проте, ускладнить подальший розвиток вітрової енергетики.

Інших альтернативних варіантів проекту не передбачається, оскільки обрані території, які не є забудованими.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначено доцільність і прийнятність проектних рішень детального плану та обґрунтування заходів щодо охорони атмосферного повітря, водного та ґрунтового середовища, заходів щодо охорони праці та пожежної безпеки, ландшафтно-планувальних заходів з метою забезпечення охорони навколишнього середовища, надано прогноз впливу на оточуюче середовище з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству в сфері охорони навколишнього природного середовища.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Всі методи прогнозування об’єднують у дві групи: логічні і формалізовані.

До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії.

При відсутності достовірних відомостей про об’єкт прогнозування і, якщо об’єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання:

 • статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об’єкта через опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва;
 • метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому прогнозуванні стосовно об’єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного об’єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у прогнозованому періоді;
 • метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими або опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз; з’ясувати їх співвідношення з прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін довкілля під дією певних факторів.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін ДПТ з точки зору екологічної ситуації;
 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
 • визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;
 • проведення оцінки впливу ДПТ на складові довкілля та на стан здоров’я й добробуту населення;
 • моніторинг фактичного впливу впровадження ДПТ на довкілля.

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення. При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

 • відповідні організаційні, архітектурнобудівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами.

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура розділу «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації і відповідно до частини четвертої статті 2 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» одночасно є Звітом про стратегічну екологічну оцінку:

1) зміст та основні цілі ДДП, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля та здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) визначення екологічних проблем, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, що передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у  тому числі для здоров’я  населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

 1. Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Проектні пропозиції детального плану території не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки територія на яку розробляється детальний план території розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

 

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Пропозиції та зауваження подаються до:

Гвардійська сільська громада. Поштова адреса: 31352. Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Гвардійське, вул. Соборна, буд. 46

Контактні телефони: 0979570896 - приймальня, 0979570865 - секретар

Строк подання зауважень та пропозицій (відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»): з 26 жовтня 2023 року до 10 листопада 2023 року включно.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь