Гвардійська громада

Хмельницька область, Хмельницький район

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБІР ІДЕЙ ПРОЕКТІВ до Стратегії сталого розвитку Гвардійської сільської об’єднаної територіальної громади на період до 2030 року

Дата: 09.07.2024 13:34
Кількість переглядів: 32

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБІР ІДЕЙ ПРОЕКТІВ

до Стратегії сталого розвитку Гвардійської сільської об’єднаної територіальної громади

на період до 2030 року

Гвардійська сільська рада розробляє Стратегію сталого розвитку Гвардійської сільської об’єднаної територіальної громади на період до 2030 року (далі – Стратегія). Важливим етапом розробки Стратегії є пропозиції з боку представників громади (юридичних та фізичних осіб) щодо ідей проектів, які дозволять сформувати операційну частину Стратегії. Ідеї проектів буде відібрано, проаналізовано та пріоритезовано робочою групою з розробки Стратегії. За результатами цієї роботи будуть визначені джерела фінансування найважливіших для громади проектів.

Запрошуємо усіх зацікавлених у розвитку Гвардійської громади, представників місцевого самоврядування, місцевих органів державної влади, громадські організації, установи та організації усіх форм власності, жителів громади запропонувати ідею(-ї) проекту(-ів), які дозволять реалізувати завдання Стратегії.

Ідеї проектів обов’язково повинні відповідати таким критеріям:

1. Проектні ідеї повинні бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди. Отримувачем вигод від реалізації проекту не може бути окрема фізична або юридична особа.

2. Термін реалізації проекту – не більше 3 років в період 2025 – 2027 рр.

3. Існує людська та технічна спроможність для реалізації проекту.

4. Проектна ідея має бути представлена у формі, що додається (додаток 2).

5. Проектна ідея стосується одного завдання із Стратегії розвитку Гвардійської громади. (Ознайомтеся з переліком завдань Стратегії у додатку 1 до цього оголошення).

6. Збір проектних ідей триває до 18.10.2024 року включно. Проектна пропозиція має бути надіслана не пізніше 23:59 18.10.2024 року.

Проектні пропозиції, які будуть надіслані пізніше встановленого строку чи не відповідатимуть встановленій формі, розглядатися не будуть.

Заповнені форми надсилайте на e-mail: gvardzem@gmail.com з поміткою «До Стратегії». Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся, будь ласка, до Олійника Олега Олександровича, начальника відділу земельних відносин, управління комунальним майном, архітектури, будівництва, цивільного захисту населення та мобілізаційної роботи, тел. 0979042870.

Дивіться приклад заповненої форми проектної ідеї наприкінці документа в додатку 3.

 

 

Додаток 1          

Стратегічні, оперативні цілі та завдання

 

Стратегічна ціль 1. Створення умов для гармонійного розвитку жителів громади

Операційна ціль 1.1. Забезпечення сталого функціонування соціальної інфраструктури громади з урахуванням вимог інклюзивності

Завдання 1.1.1. Капітальне, матеріально-технічне та матеріальне забезпечення закладів соціальної інфраструктури

Завдання 1.1.2. Створення доступної та всеохоплюючої інфраструктури культури, фізичної культури та спорту.

Завдання 1.1.3. Розвиток молодіжної політики з урахуванням рівних можливостей юнаків та дівчат до фізичної культури та спорту як активізації людського резерву регіону     

 

Операційна ціль 1.2. Всебічний розвиток дітей та молоді незалежно від статі, стану здоров’я, місця проживання та рівня доходів родини

Завдання 1.2.1. Підвищення якості та доступності дошкільної, базової середньої освіти та позашкільної освіти, у тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

Завдання 1.2.2. Проведення комунікаційної, освітньої, інформаційної компанії по боротьбі з гендерним та іншими стереотипами, що породжують дискримінацію, просування культури толерантності та формування нульової терпимості до гендерного насильства серед дітей та молоді

 

Операційна ціль 1.3. Підвищення рівня громадської активності в громаді

Завдання 1.3.1. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків через збільшення потенціалу адміністрації громади з питань прав людини, гендерної рівності та антидискримінації; посилення залучення громадськості до процесів розвитку та управління громадою

Завдання 1.3.2. Сприяння активізації та згуртованості жителів громади

Завдання 1.3.3. Забезпечення умов для самореалізації жителів громади

Завдання 1.3.4. Підтримка ініціатив жителів, органів самоорганізації населення, громадських об’єднань та організацій

 

Стратегічна ціль 2. Економічний розвиток громади

Операційна ціль 2.1. Сприяння сталому економічному розвитку громади

Завдання 2.1.1. Створення умов для залучення інвестицій (в т.ч. через вдосконалення управління нерухомим майном громади)

Завдання 2.1.2. Підготовка інвестиційних продуктів

Завдання 2.1.3. Формування позитивного іміджу громади та поширення інформації про інвестиційні можливості

 

Операційна ціль 2.2. Розвиток малого та середнього підприємництва

Завдання 2.2.1. Сприяння повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх жінок і чоловіків, в тому числі через створення сприятливого середовища для започаткування та ведення підприємницької діяльності

Завдання 2.2.2. Розвиток жіночого підприємництва, включаючи надання підтримки жінкам в сільській місцевості щодо започаткування та розвитку малого та середнього підприємництва, фермерства та кооперативів

Завдання 2.2.3. Активізація діалогу між представниками бізнесу, владою, громадою та пілотування соціальних корпоративних ініціатив, спрямованих на зменшення шкідливих практик (таких як булінг, куріння, алкоголізм, вживання наркотиків)

Завдання 2.2.4. Сприяння професійному розвитку МСП та поширення всіх форм інновацій.

Завдання 2.2.5 Забезпечення інклюзивного доступу малих та середніх підприємств до фінансових, трудових, земельних ресурсів, включаючи підтримку жінок-підприємців.

Завдання 2.2.6. Підтримка МСП у зростанні на внутрішньому та зовнішніх ринках.

Завдання 2.2.7. Популяризація історичного, культурного та зеленого / сільського туризму шляхом надання рівних можливостей жінкам та чоловікам брати участь у валоризації території та туристичній привабливості.

 

Стратегічна ціль 3. Створення комфортних та безпечних умов для проживання

Операційна ціль 3.1. Розбудова та модернізація інфраструктури громади та благоустрій

Завдання 3.1.1. Розбудова та ремонт дорожньої інфраструктури з урахуванням вимог інклюзивності

Завдання 3.1.2. Покращення якості та доступності надання, а також розширення видів житлово-комунальних послуг в громаді мешканцям незалежно від місця проживання, віку, статі, стану здоров’я  

Завдання 3.1.3. Впровадження енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій

Завдання 3.1.4. Благоустрій населених пунктів громади (в т. ч.  організація зелених зон та зон відпочинку, вуличного освітлення, безпечних санітарно-гігієнічних вимог для жінок та чоловіків та ін.) з урахуванням потреб населення різного віку, статі, стану здоров’я, місця проживання

Завдання 3.1.5. Підвищення екологічної обізнаності населення. Залучення громадян різного віку, статі, соціального статусу, місця проживання та здоров'я до вирішення екологічних проблем та зменшення ризику стихійних лих

 

Операційна ціль 3.2. Забезпечення особистої безпеки громадян,
зниження рівня злочинності, в тому числі гендерно-зумовленого насильства

 

Завдання 3.2.1. Вдосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, зокрема сортування та переробки.

Завдання 3.2.2. Забезпечення правової та криміногенної безпеки життя та здоров’я в громаді

Завдання 3.2.3 Дотримання та забезпечення прав людини та основних свобод; профілактика, попередження та розвиток системи реагування, зокрема, на випадки ґендерно-зумовленого насильства

 

 

  Додаток 2

 

ПРОПОЗИЦІЯ ІДЕЇ ПРОЕКТУ

до Плану на 2025 - 2027 роки з реалізації Стратегії сталого

розвитку Гвардійської сільської об’єднаної територіальної громади на період до 2030 року

Ваші контакти:
Прізвище Ім’я По-батькові:

 

Телефон (стаціонарний або мобільний):

 

Електронна адреса:

 

Номер і назва завдання:

Назвіть завдання зі Стратегії сталого розвитку Гвардійської сільської об’єднаної територіальної громади, якого стосується проєктна ідея.

(Приклад: 1.1.2. Створення доступної та всеохоплюючої інфраструктури культури, фізичної культури та спорту)

Назва проєкту:

Назва проєкту повинна відображати його зміст, використовуючи настільки мало слів наскільки це можливо 

Цілі проєкту:

Зазначте одну або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту 

Територія на яку проєкт матиме вплив:

Зазначте в яких населених пунктах громади має здійснюватись проєкт.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Зазначте яка кількість населення (розбити за статтю, віком, соціальним статусом) буде отримувачем вигод від реалізації проєкту.

Стислий опис проєкту:

Максимально стислий опис (не більше 200 слів) проблеми і змін, які буде досягнуто, внаслідок реалізації проєкту.  На задоволення яких потреб для чоловіків та жінок націлено проєкт.

Очікувані результати:

Виключно ключові очікувані результати повинні бути зазначені тут у наступній формі «завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т. д. Очікувані результати мають чітко вести до досягнення завдань, на які спрямований проєкт.

Який вплив результат проєкту матиме на чоловіків та жінок, дітей, людей з особливими потребами, людей похилого віку.

Ключові заходи проєкту:

Зазначте лише ключові групи заходів у формі «створення», «підготовка», «організація» і т.д. Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів. 

Період здійснення:

з (місяць / рік) - до (місяць / рік):

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2025

2026

2027

Разом

 

 

 

 

Джерела фінансування:

Перерахуйте джерела фінансування проєкту (обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор тощо). 

Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:

Організації, які  можуть бути залучені до реалізації проєкту, їх роль (фінансування, реалізація, партнерство). Якщо місцева громада, то представники яких груп (жіночі групи, місцеві НГО, угрупування, тощо.

Інше:

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту.

 

Додаток 3

 

Приклад технічного завдання на проєкт місцевого розвитку

до Плану реалізації Стратегії розвитку Гвардійської сільської об’єднаної територіальної громади на період до 2030 року

 

 

Ваші контакти:
Прізвище Ім’я По-батькові:

 

Телефон (стаціонарний або мобільний):

 

Електронна адреса:

 

Номер і назва завдання:

3.1.1. Розбудова та ремонт дорожньої інфраструктури з урахуванням вимог інклюзивності

Назва проєкту:

Капітальний ремонт тротуару по вулиці Центральній в с. Чабани, Хмельницького району Хмельницької області

Цілі проєкту:

Створення безпечних та комфортних умов для пішохідного руху жителів громади шляхом будівництва належного покриття тротуару по вулиці Центральній

Територія на яку проєкт матиме вплив:

с.Чабани Хмельницького району Хмельницької області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

120 жителів громади (з урахуванням мешканців вулиць Польова, Молодіжна, Армійська та працівників бюджетних установ),  в тому числі 50 школярів (40 дівчаток та 10 хлопчики), 80 пенсіонерів …………………………. Потрібна розбивка за статтю, віком, соціальним статусом.

Стислий опис проєкту:

В умовах відсутності якісного покриття в пішохідній зоні по вулиці Центральній від № 53 до № 120 мешканці  вулиць Поштова та частини вулиць Польова, Молодіжна, Армійська, працівники бюджетних установ громади, пересуваються по проїжджій частині. Під час дощу весь бруд розмивається водою та накопичується на пішохідній доріжці, тому мешканці вимушені йти по дорозі, тим самим наражаючи себе на небезпеку. Під час навчального періоду до вимушених порушників правил дорожнього руху долучаються школярі. В зв’язку з цим потрібен капітальний ремонт тротуару шляхом настилу асфальтного покриття, який забезпечить облаштування пішохідної зони.  У мешканців не виникатиме потреби рухатися по проїзній частині, ризикувати здоров’ям і життям, обходячи ями та вибоїни з брудом. 

Цей проект є в особливому пріоритеті, з точки зору рівного доступу до безпечного середовища. Жінки, діти та літні люди  частіше ходять пішки, їздять на велосипедах і користуються громадським транспортом, а чоловіки частіше їздять автомобілем. Це означає, що тротуар у поганому стані має різні наслідки для чоловіків та жінок, дітей і літніх людей. Це та форма нерівності яку можна виразити в цифрах (пішоходи (більшість з них жінки та діти) в 3 рази частіше падають на занедбаному покритті, особливо взимку, аніж автомобілісти, які страждають в ДТП через погане покриття або ожеледицю). Вартість стаціонарного лікування та втрати працездатності через аварії та погані дороги вчетверо вища аніж повноцінне обслуговування доріг. 75% людей, що отримують перелами стегна внаслідок падіння на неякісному покритті – жінки у віці від 70 до 85 років.

Наразі пріоритет переважно надається «чоловічим територіям» (тобто ремонту проїжджої частини), а тротуари ремонтуються в останню чергу. Для досягнення рівних умов для кожного, вкрай важливо переглянути свій підхід до бюджетного планування в цілому, та до визначення пріоритетності проектів зокрема. В такому разі можна буде говорити про рівний розподіл наявних ресурсів. Новий тротуар зробить селище доступнішим для кожного, особливо для дітей, які кожен день йдучи до школи наражаються на небезпеку.

Саме на рівні громади є найбільша вірогідність досягнення рівності через близькість ОТГ до повсякденного життя людей.

Очікувані результати:

Кількісні результати проєкту:

  • Проведення капітального ремонту тротуару – 748 м²

Якісні результати проєкту:

  • Створення комфортних та безпечних умов для пересування мешканців по вулиці.

Ключові заходи проєкту:

1. Виготовлення проєктно-кошторисної документації.

2. Вибір організації-виконавця робіт та  підписання договорів на виконання робіт.

3.Проведення підготовчих робіт (розчищення та вирівнювання поверхні) та виконання робіт (настил асфальтного покриття).

4. Підготовка та подача фінансової звітності.

Період здійснення:

з 01.01.2025 - до 31.12.2027:

Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.

2025

2026

2027

Разом

200,000

200,00

100,200

500,200

Джерела фінансування:

Місцевий бюджет.

Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:

Гвардійська сільська рада, причетні установи та організації.

Гвардійський комбінат комунальних послуг

Інше:

 

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь